اصفهان امروز: رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل از انتخاب اقامتگاه بوم گردی خانه باغ شاکر بعنوان برترین اقامتگاه بوم گردی استان اصفهان خبر داد.
 جواد صدیقیان رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بید گل عنوان کرد: با توجه به برسی های کارشناسان معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در میان 208 اقامتگاه بوم گردی، خانه باغ شاکر به عنوان برترین اقامتگاه بوم گردی استان اصفهان معرفی شده و در هفته گردشگری و روز جهانی جهانگردی طی مراسمی از مدیریت اقامتگاه بوم گردی خانه باغ شاکر تقدیر خواهد شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل تاکید کرد: پروانه بهره برداری اقامتگاه بوم گردی خانه باغ شاکر در تاریخ 8 دیماه 1395 به شماره 9002/123/952 صادر و با کد شناسه ملی 44/047/04/18/395 در فهرست تاسیسات گردشگری سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و با بهره برداری از این اقامتگاه فرصت اشتغال برای 10 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم گردید.
جواد صدیقیان با اشاره به قدمت این بنای تاریخی گفت: مجموعه خانه باغ شاکر یکی از زیباترین اثرهای فرهنگی-تاریخی شهرستان آران و بیدگل است که در اوایل دوره قاجار منطبق با اصول معماری سنتی مناطق کویری، در زمینی به مساحت تقریبی 6600 متر مربع و با فرم هندسی ذوزنقه طراحی و احداث شده است.
این مجموعه مشتمل بر سه عنصر فضائی باغ، عمارت و برج و بارو است که در جبهه شمالی باغ، برج و بارو و در جبهه جنوبی آن، عمارت بادگیر قرار دارد.
خانه باغ شاکر در تاریخ 23 فروردین ماه 1395 به شماره 31450 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.