اصفهان امروز: مهندس سيد امين الله موسوي بعنوان شهردار مجلسي انتخاب شد.
در انتخابات تعيين هيات رييسه شوراي اسلامي شهر مجلسي كه با حضور همه اعضا برگزار شد ، مهندس سيد امين الله موسوي با ٤ راي از مجموع ٥ راي بعنوان شهردار جديد شهر مجلسي و مهندس جلیل آبرويي هم بعنوان جوانترين رييس شوراي اسلامي شهرهاي شهرستان به رياست شوراي شهر مجلسي انتخاب شد.
و مهندس جليل آبرويي نيز با ٤ راي از مجموع ٥ راي اعضاي شورا بعنوان اولين رييس شوراي اسلامي شهر مجلسي انتخاب شدند.
شايان ذكر است كه موسوي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد عمران مي باشد كه علاوه به تدريس در دانشگاه در حال حاضر نيز معاونت عمراني شهرداري مباركه را برعهده دارد.وي عضو نظام مهندسي و ریس هیات تیر اندازی باکمان شهرستان مباركه نيز مي باشد.
جلیل آبرويي نیز متولد سال ٦٦ است و بعنوان جوانترين رييس شوراي اسلامي شهرهاي شهرستان مباركه از سوي اعضا شورای اسلامی به عنوان ریس شورای اسلامی شهر مجلسی انتخاب شد.