ایسنا:فرماندار آران و بیدگل گفت: شرکت فولاد کویر آران و بیدگل می توانست با حفظ نیروها هزینه استفاده از افراد متخصص را با حفظ جایگاه نیروها از دست ندهد و آنها را به مرخصی نفرستد.
 ابوالفضل معینی نژاد درخصوص اخراج یا مرخصی نیروهای شرکت فولاد کویر اظهار کرد: ایجاد شور٬ نشاط و امید در جامعه برهمه ما لازم است واین شرکت هم می توانست با برنامه ریزی اصولی آرامش را از خانواده ها نگیرد.
وی گفت: اخراج و یا مرخصی اجباری تعدادی از کارگران شرکت فولاد به بهانه کمبود یا نبود شمش فولاد و عدم مواد اولیه برای تولید کار جالبی نبود.
فرماندار آران و بیدگل به مشکلات شرکت فولاد به عنوان یک مشکل فراگیر اشاره و تصریح کرد: برخی از مشکلات شرکت داخلی و مربوط به کوره ذوب است و بخشی دیگر در سطح ملی هم مشهود است و از حدود سه ماه قبل ارتباطات زیادی بین مسئولان شهرستان و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات برقرار شده است.
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال جاری حدود ۴۰۰ نیروی شرکت فولاد به مرخصی اجباری با حقوق فرستاده شده اند و این موضوع نگرانی هایی در بین مردم ایجاد کرده است.