اصفهان امروز: اولين كارگاه آموزشي بازآموزي و استاندارسازي ايستگاههاي باران سنجي و اقليم شناسي شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل در اداره هواشناسی کاشان برگزار شد.
رئیس اداره هواشناسی شهرستان کاشان با اعلام این خبر افزود: این کارگاه آموزشی با همكاري مديريت امور آب اين شهرستان و با حضور كارشناسان مسئول مر كز تحقيقات شركت آب منطقه اي به ميزباني اداره هواشناسي کاشان برگزار شد.
عباس ارغوانی  ضمن خوش آمد گوئي به مسئولان و متصديان باران سنجي و اقليم شناسي اين دو شهرستان بر اهميت داده هاي هواشناسي در تصميم سازي و برنامه ريزي هاي خرد و كلان در جامعه تاكيد نمود.
مسئول هواشناسي كاشان از متصديان بعنوان نمايندگان اداره  هواشناسي در حوزه فعاليت خود نام برد و گفت : متصدیان باید نسبت به مسائل حوزه خود اطلاعات كافي  و به روزداشته باشند.
در پایان کارگاه شرکت کنندگان از ادوات هواشناسي اداره هواشناسی کاشان بازدید نمود.