اصفهان امروز: نائب رئیس شورای اسلامی شهر کاشان گفت: بازار کاشان بزرگترین اثر هنری حوزه فرهنگی کاشان است.
 حسینعلی وکیل امروز در دیدار با فرماندار کاشان که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، اظهار کرد: سیاست اعتدال جناح های سیاسی کشوررا درانتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر شاهد بودیم و نتیجه این اعتدال ملموس را در آرایی که مجلس به وزرای روحانی داد، دیدیم.
 پیام انتخاب سرپرست شهرداری این است که ما به دنبال اعتدال هستیم
 وی با بیان اینکه مجلس در همراهی با دولت موفق عمل کرد، افزود: برای اولین بار دو جناح سیاسی رقیب در کاشان در کنار هم تحت لیست همدلی قرار گرفتند که مورد استقبال مردم قرار گرفت.
 نائب رئیس شورای اسلامی شهر کاشان ادامه داد: انتخاب سرپرست شهرداری این پیام را داشت که ما به دنبال اعتدال هستیم و شخصی را انتخاب کردیم که از نظر کارشناسی و خط مشی ورفتار معتدل باشد.
 زمینه اتحاد استان کاشان را فراهم کنیم
وکیل در بخش دیگری از سخنانش به حوزه فرهنگی کاشان پرداخت واظهار کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود که گروه های سیاسی و جناحی را در کنار هم جمع کرده و زمینه اتحاد استان کاشان را فراهم کنیم و فرمانداری در راس این حوزه فرهنگی رسالت بزرگی بر عهده دارد و باید اقدامات زیر بنایی این وفاق و همدلی را در حوزه فرهنگی کاشان(شهرهای آران و بیدگل، نراق،نطنز) فراهم کرده و ریشه های مشترک را تقویت کنیم.
وی خواستار تشکیل موسسات مشترک حقوقی اقتصادی شد و به ضرورت حمایت از توسعه در همه مناطق این حوزه ها اشاره کرد و گفت: کمیته دائمی دبیرخانه در فرمانداری تشکیل شود و نمایندگان تشکل های غیر دولتی به بهانه های مختلف و با هدف تقویت روحیه وحدت در کنار هم جمع شوند تا بار دیگر شاهد رشد و شکوفایی کاشان باشیم.
بازار کاشان بزرگترین اثر هنری حوزه فرهنگی کاشان است
 نائب رئیس شورای اسلامی شهر کاشان تاکید کرد: بازار کاشان بزرگترین اثر هنری حوزه فرهنگی کاشان بشمار می رود و بعد از بازار اصفهان بزرگترین بازار شمال استان است و لازم است به این اثر هنری به عنوان یک پروژه ملی به آن توجه کنیم و حیات مجدد را به آن برگردانیم.
دوره پنجم شورا فرصت طلایی خدمت گذاری است
در ادامه مجید شمس عضو شورای اسلامی شهر کاشان بر همدلی و وفاق بین اعضا تاکید کرد و گفت: این دوره فرصت طلایی برای خدمت گذاری فراهم کرده است و مردم ولی نعمت ما هستند و باید تلاش کنیم با هماهنگی دولت تدبیر وامید، شورای اسلامی شهر و شهرداری از این رکود اقتصادی گذر کنیم.
از بین بردن حفره های هزینه ای در اولویت است
بهروز گرانمایه، سرپرست شهرداری کاشان نیز در این نشست با بیان اینکه شرایط شهرداری ویژه است، تصریح کرد: ادامه فعالیت پروژه های سطح شهر، شناسایی و مدیریت هزینه ها، از بین بردن حفره های هزینه، اتمام پروژه های نیمه کاره از اولویت های کاری بشمار می رود که با ظرفیت و پتانسیلی که در نیروهای شهرداری سراغ داریم این توان هست که از این بحران عبور کنیم و در این چند روز گذشته سیستم آرامش خود را پیدا کرده است