اصفهان امروز:مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري کاشان گفتآتش نشانان  کاشانی  در مرداد ماه  سال جاری در 77 مورد عملیات آتش سوزی  و 145 مورد حادثه جهت امدادونجات شرکت داشته اند.
روح الله فدائی اظهار داشت: حریق در منازل مسکونی ،مراکز صنعتی وکارگاهی از بیشترین  و مهم ترین موارد این ماه بوده است و  ازمهمترین علل مهم آتش سوزی های رخ داده،می توان به روشن نمودن آتش با وسایل آتش زا،اتصال برق ،مایعات قابل اشتعال،وانتقال حرارت اشاره نمود .
فدائی خاطرنشان كرد: درمردادماه 96 آتش نشانان اين شهرستان در145 موردحادثه جداگانه شامل :رفع خطر حیوانات موذی(مار وعقرب)،انتقال حیوانات خانگی محبوسی(گربه وسگ)،بازنمودن درب منزل وخودرو،رفع خطرآسانسور وبالابر،خارج نمودن انگشتری ازدست،امداد درتصادفات خودویی،نشت گاز ،آب افتادگی ونشست زمین ،نجات فرددر چاه،اقدام به خودکشی،نشت زمین شركت وبه شهروندان و هموطنان امداد رساني نموده و از خطرات ناشي از اين حوادث  نجات داده اند.
وي افزود : درکلیه عملیاتهای انجام گرفته درمرداد ماه سال جاری،آتش نشانان تعداد 77نفر ازهموطنان را نجات داده و حوادث مذکور64 مصدوم و متاسفانه 3 نفر فوتی در برداشته است.
فدایی خاطرنشان کرد: متوسط زمان رسیدن به محل در عملیاتهای انجام گرفته داخل محدوده شهری درحوادث4 دقیقه و41 ثانیه ودرآتش سوزی ها 4دقیقه و40ثانیه بوده است.