مشاور امور زنان سازمان بهزیستی کشور گفت: تامین مالی خرد ویژه زنان سرپرست خانوار را با کمک بانک کشاورزی در سازمان بهزیستی پیگیری می‌کنیم تا این زنان بتوانند بدون وثیقه و ضمانت بانکی از طریق تجمیع با یکدیگر، مشاغل خرد را راه اندازی کنند.

به گزارش ایسنا، عباسی، مشاور امور زنان سازمان بهزیستی کشور در اولین نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که با حضور مشاوران وزراء و دستگاه‌های اجرایی و مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور در دولت دوازدهم برگزار شد گفت: تقریبا تمام گروه هدف معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی را زنان تشکیل می‌دهند، این در حالیست که بخشی از جامعه هدف این معاونت نیز کودکان و نوجوانان هستند.

وی ادامه داد: دفتر آسیب‌های اجتماعی معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، مراکز سلامت دختران که گروه هدف آن دخترانی هستند که بنا به دلایل مختلف از خانواده جدا شده و در معرض آسیب قرار دارند، خانه‌های امن ویژه زنان خشونت دیده و مراکز بازپروری زنان آسیب دیده را ساماندهی می‌کنند.

وی با بیان آنکه در دفتر زنان سازمان بهزیستی کشور در ارائه خدمت به زنان سرپرست خانوار تاکید می‌کنیم گفت: تامین مالی خرد ویژه زنان سرپرست خانوار را با کمک بانک کشاورزی در سازمان بهزیستی کشور پیگیری می‌کنیم تا این زنان بتوانند بدون وثیقه و ضمانت بانکی از طریق تجمیع با یکدیگر، مشاغل خرد را راه اندازی کنند.