اصفهان امروز: شهردار کاشان با 5 رأی موافق از لیست همدلی سکان مدیریت شهری کاشان را در دست گرفت. 

چهارمين جلسه دوره پنجم شوراي اسلامي شهر کاشان مهندس سعيد ابريشمي راد با پنج رأی موافق ليست همدلي و چهار رأی ممتنع ليست شوراي اصول‌گرایی به‌عنوان شهردار کاشان انتخاب شد. 

مهندس سعيد ابريشمي راد متولد شهريور سال 1349 از کاشان با مدرك، كارشناسي مهندسي عمران، كارشناسي حقوق، كارشناسي ارشد مديريت اجرايي، دانشجوي دكتري مديريت دولتي، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهري شهرداري منطقه 10 تهران، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهري شهرداري منطقه 4 تهران، سرپرست معاونت شهرسازي شهرداري منطقه 22 تهران، معاون فني و عمراني شهرداري منطقه 22 تهران، معاون فني و شهرسازي شهرداري شاهین‌شهر، مسئول دفتر طرح و برنامه و اعتبارات شهرداري كاشان، مسئول خدمات فني و شهرسازي شهرداري قمصر و همچنين عضويت در كميسيون عالي معاملات، عضويت در كميسيون طراحي شهري، عضويت در كميسيون تحويل معاملات و نماينده مديريت در استقرار سیستم‌های مديريتي استاندارد را در كارنامه خود دارد.