اصفهان امروز: معاون استاندار و فرماندار کاشان گفت: برخی در این شهرستان تلاش می کنند دولت را از نظام، جدا جلوه دهند.
حمیدرضا مومنیان اظهار کرد: اینکه برخی مشکلات را برجسته، بزرگ نمایی و یا در مسیرهای انحرافی مطرح کنند تا با ناامیدی در دل مردم، دولت را مجزا و بیرون از دایره نظام قرار دهند، منطقی نیست زیرا همواره در همه دولتها مشکلات وجود داشته است.
وی با بیان اینکه مردم فهیم و با بصیرت هستند، دولت ستیزی را آفت بزرگی برای جامعه دانست و تاکید کرد: دولت نماینده مستقیم مردم است و برخی تصور می کنند، نمایندگی دولت، نمایندگی واقعی مردم نیست و این مهم اجحاف بزرگی به مردم و نظام است.
فرماندار کاشان خاطرنشان کرد: انتخاب دولت دوازهم در حوزه سیاسی، گزینشی نیست بلکه همه توانمندی ها را در نظر می گیرد و در حوزه اجرا؛ کسانی را مسند کار می گمارد که سیاستهایش را قبول دارند.
مومنیان تصریح کرد: تفاوتی که می توان برای دولت دکتر روحانی نسبت به دولتهای دیگر برجسته کرد، آن است که شیفتگی پیدا نمی کند و مشی اعتدال را بطور واقعی رعایت می کند.
فرماندار کاشان گفت: با صرف یک هزار و 487 میلیارد و 800 میلیون ریال در هفته دولت 149 طرح عمرانی، خدماتی، بهداشتی و کشاورزی در این شهرستان به بهره برداری رسید.
مومنیان ادامه داد: این طرحها را شامل 54 عمران و بهسازی شهری و روستایی، 12 خدماتی، 41 برق، 5 میراث فرهنگی و صنایع دستی، 7 کشاورزی، 11 آب وفاضلاب شهری و روستایی، 8 ورزش و جوانان، 5 راهدای و 6 بهداشتی درمانی بیان کرد.
وی افزود: بیش از 55 درصد این طرح ها توسط بخش خصوصی و عمومی اجرا شده است که این مهم توجه و رویکرد دولت به تقویت بخش خصوصی است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از کاهش آبرسانی با تانکر به روستاها در سال جاری خبر داد و گفت: در سال گذشته آب شرب 29 روستای این شهرستان با تانکرهای سیار تامین می شد که این رقم امسال به 13روستا کاهش یافته است.
مومنیان تصریح کرد: این مهم به علت نظارتهای مدیریتی، اصلاح شبکه های توزیع و همچنین ایجاد مخزن های جدید محقق شده است.
وی یادآور شد: مشکل عمده آب شرب روستائیان، نخست تامین و پس از آن کنترل هدر رفت آب به علت فرسودگی شبکه های آبرسانی است .
وی درخصوص عملکرد دولت یازدهم در این شهرستان هم گفت: در طول چهار سال گذشته با صرف 625 میلیارد و 700 میلیون ریال 70 کیلومتر بر طول شبکه فاصلاب این شهرستان افزوده است.
به گفته فرماندار کاشان در همین مدت 10 کیلومتر نیز به طول شبکه گاز کاشان اضافه شده که با گاز رسانی به روستای «نابر» این شهرستان در دهه فجر امسال جشن شکرگذاری گازرسانی به آخرین روستای کاشان برگزار خواهد شد.