ایسنا:رییس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل گفت: به منظور استفاده بهینه و بهتر آب و جلوگیری از هدر رفت آن سومین آبشخور زیستگاه شکار ممنوع یخاب به بهره برداری رسید.
اللهیار دولتخواه اظهار کرد: با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و همت وتلاش بسیج سازندگی و گروه جهادی پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی (ره) و انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد ودر راستای صرفه جویی منابع آب و جلوگیری از هدر رفت آب این آبشخور ساخته ومورد بهره برداری قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام شده با بسیج سازندگی و انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد ساخت آبشخور با نیروهای بسیج سازندگی در اردوی یک روزه جهادی به پایان رسید.