به گــزارش مهـــر، میـــرعلی اشــرف عبـــدالله پوری حسینی با بیان اینکه سهام عدالت متعلق به یک دوره یا دولت نیست و نباید با موارد سیاسی کام مردم را تلخ کرد لذا همه گرایش های سیاسی کشور در شکل گیری سهام عدالت دخیل بودند و همه تلاش داشتند که ذائقه مردم را تلخ نکنند.وی افزود: دولت هفته گذشته در مورد اصلاح سبد سهام  خبری اعلام کرد  که مصوبه اصلاح سبد سهام در جهت شفاف سازی و بهبود سهام است تا مشمولان از سهام بهتری برخوردار باشند. وی تصریح کرد: اگر دولت قرار است در پالایشگاه ها باشد باید سهم دولت در همه یکسان باشد و قرار شد دولت در همه پالایشگاه ها 20 درصد سهام داشته باشد که این ارزش سهام عدالت را بالا برد.به گفته پوری حسینی، سبد سهام با دقت مراقبت شده و ارزش آن کم نشده است. با پایان پذیرفتن 10 سال باید مجموعه اقداماتی برای ساماندهی سهام عدالت انجام دهیم که سه مرحله در نظر گرفته شده که مرحله اول ارائه و صدور صورتحساب برای مشمولان است تا سود آن مشخص شود، ولی مراحل بعد هنوز نهایی نشده است.