صدر الدین حجازی گفت: تئاتر اصفهان، تئاتر توانمندی است و اگر تلفیق پیشکسوتان با جوانان اتفاق بیفتد به این صورت که پیشکسوتان از تجربیاتشان و جوانان از نیروی خود استفاده کنند  تئاتر اصفهان می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور به بالندگی و پویایی گذشته شود.
این بازیگر پیشکسوت تلویزیون و تئاتر در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان، اظهار کرد: من اصفهان را بسیار دوست دارم اما در تهران فعالیت دارم پس از دعوت برای این کار چون نویسنده را می‌شناختم و این متن بسیار عالی بود کار را پذیرفتم؛ کار با یک گروه صمیمی و توانمند که در راس آن مجید کاشی فروشان است اینقدر انگیزه و تاثیر خوب گذاشته که شاید در این شهر یک کار روی صحنه ببرم.
وی افزود: من 50 سال با تئاتر اصفهان آشنا هستم در گذشته سه گروه در اصفهان همیشه در زمینه تئاتر فعال بودند و چراغ تئاتر را روشن نگه می داشتند اما بعد از انقلاب تئاتر رو به افول رفت و جای خوشحالی است که تئاتر اصفهان با جوان‌ها شکل می گیرد و نیروهای جوان خیلی خوب کار می‌کنند، پیشکسوت‌ها باید آنها را همراهی کنند تا از تجربیات آنها استفاده شود سد راه نیستند بلکه می‌توانند با تشویق‌های خود جوانان را هدایت کنند.
وی با اشاره به اینکه اصفهان مرکز تمام هنرها است، افزود: تئاتر اصفهان، تئاتر توانمندی است و به اعتقاد من اگر تلفیق پیشکسوتان با جوانان اتفاق بیفتد به این صورت که پیشکسوتان از تجربیاتشان و جوانان از نیروی خود استفاده کنند  تئاتر اصفهان می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور به بالندگی و پویایی گذشته شود.
حجازی با اشاره به اینکه استقبال خوبی از نمایش کله پوکها شده است، گفت: مردم ما بسیار هوشمند هستند و می‌توانند به خوبی انتخاب کنند اثر اگر خوب باشد می‌تواند جای خود را میان مردم پیدا کند و در آخر این نفس مردم است که می‌تواند یک سالن را پر نگه دارد و یک نمایش را پویا کند.