اصفهان امروز : سرگرد بهرامی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان به اتفاق جمعی از پرسنل ناحیه مقاومت بسیج به مناسبت هفته دولت با حضور در دفتر فرماندار شهرستان بویین میاندشت با  طحانیان زاده فرماندار شهرستان دیدارکردند.
 در این دیدار سرگرد بهرامی از زحمات صورت گرفته و تعامل و همکاری فی ما بین مجموعه های اداری در شهرستان به واسطه خدمت بهتر و مطلوب تر به مردم تشکر و قدردانی نمود.
 در ادامه فرماندار شهرستان بوین میاندشت ضمن تشکر و قدردانی از تعامل و همکاری فرماندار با ناحیه مقاومت بسیج گفت:
   هفته دولت فرصت مغتنمی است که مسئولین، خدماتی را که در طول چهار ساله دولت تدبیر و امید انجام داده‎اند به آگاهی مردم ولایتمدار شهرستان برسانند. مقام عالی دولت در شهرستان معضل بیکاری در شهرستان را یکی از مهمترین دغدغه های اینجانب در شهرستان است. که انشااله در جهت تحقق سیاستهای عمومی دولت برنامه ریزی خواهد شد.  
    نماینده عالی دولت در شهرستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت:
   اگر امروز در این دیار ولایتمدار موفقیتی حاصل شده نتیجه همدلی و همزبانی همه مسئولین شهرستان است که نتیجه یک کار تیمی بوده است.