مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: زنان شاغل در دستگاه‌های اداری استان اصفهان باید آموزش‌های امداد و نجات را ببینند.

سهیلا اثنی عشران در گفتگو با  مهر اظهار داشت:‌ ضرورت آموزش‌های امدادی برای بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی وجود دارد.

وی بیان داشت: این آمادگی وجود دارد که در زمینه آموزش‌های همگانی که جزء آموزش‌های ضمن خدمت هم است با هلال احمر همکاری کرده و طیف وسیعی از زنان جامعه را تحت پوشش این آموزش ها قرار دهیم.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان تصریح کرد: قطعا زنان آموزش دیده می‌توانند نقش موثری در مواجهه با بحران‌ها و حوادث به ویژه در ساعات اولیه وقوع آن داشته باشند تا شاهد خسارات کمتری باشیم.

وی با اشاره به اینکه زنان نیمی از جمعیت و تربیت کننده نیم دیگر جامعه هستند، گفت: زن شایسته یکی از عوامل مهم پیشرفت خانواده و جامعه است و رویکرد توجه به زنان و حوزه های مربوط به آنها امروز بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.

اثنی عشران اضافه کرد: یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند و این موضوع مهمی است که باید با در نظرگرفتن فرهنگ دینی و اسلامی ما مورد توجه قرار گیرد.