طحانیان زاده فرماندار بویین میاندشت با جلالی مدیر کل فنی حرفه ای استان دیدار کرد.

طحانیان زاده فرماندار شهرستان بویین میاندشت در دیدار با جلالی مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان گفت:
اصلی ترین نیاز امروز جامعه موضوع اشتغال است و یکی از بهترین راهها برای رسیدن به این مهم کسب آموزش های مهارتی می‎باشد.

 مقام عالی دولت در شهرستان معضل بیکاری را از مهمترین مشکلات امروز جامعه دانست و افزود:
 دولت با ایجاد یسترهای لازم زمینه فراگیری مهارتهای اولیه و پایه ای را برای ورود به بازار کار از طریق مراکز فنی حرفه ای به منظور کمک به اقتصاد خانواده و جامعه از هر لحاظ فراهم نموده و می توان اذعان داشت که مرکز آموزش فنی حرفه ای در شهرستان فرصت مناسبی برای توسعه برنامه ها و فعالیتهای آموزش فنی حرفه ای است که نقش قابل توجهی در اشتغال جوانان جویایی کار خواهد داشت.
  طحانیان زاده فرماندار شهرستان ارتقاء و استقلال جایگاه وتشکیلات سازمانی افزایش نیرو، احداث ساختمان اداری و تامین وسیله نقلیه را از مهمترین مشکلات فنی و حرفه ای شهرستان برشمرد و از مدیر کل فنی حرفه ای استان درخواست توجه و رسیدگی به مشکلات مطرح شده را  داشتند.