اصفهان امروز: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: برداشت گردو از سطح 200هکتار باغهای بارور شهرستان کاشان آغاز شد.
مهندس مجید کافی زاده افزود : با توجه به بروز سرمای بی سابقه در ابتدای آذر سال گذشته بخش وسیعی از باغات گردوی شهرستان دچار خسارت شده و هرس شدید و یا حذف درختان(حتی با قدمت بالا) در مناطق خسارت دیده انجام شد.
 وی با بیان اینکه پیش بینی می شود با توجه به شرایط موجود از هر هکتار باغ دارای محصول حدود 700 کیلوگرم گردو برداشت شود اظهار داشت: سطح زیر کشت گردو در شهرستان کاشان 561 هکتار است که 541 هکتارآن بارور و 20 هکتار نهال می باشد.