بازار خودروهای داخلی صفرکیلومتر ایران این روزها علی‌رغم افزایش سفر برون شهری در رکود توام با افزایش بسر می‌برد.

به گزارش جام جم آنلاین، بازار خودروهای داخلی صفرکیلومتر ایران این روزها علی‌رغم افزایش سفر برون شهری در رکود توام با افزایش بسر می‌برد.

بازار خودروی ایران به دلیل تداوم رکود دیگر توانی برای افزایش قیمت‌ها بیش از بهای کنونی خودروها را ندارد و حتی در صورت تداوم افزایش قیمت از سوی خودروسازان مشتریان دیگر متقاضی خرید خودرو نخواهند بود.