اصفهان امروز: راننده تاکسی کاشانی 60 میلیون تومان طلا را به صاحبش تحویل داد. 

حمیدرضا قاسمیان نیاسر دراین‌باره گفت: خانمی ساعت ۱۰ شب سوار ماشین شد و مقصد او در کوچه‌ای تنگ بود؛ پس از رساندن این خانم به مقصد، از طرف مرکز سرویس مسافری به من اعلام شد که مسافر بعدی درخواست خود را لغو کرده و خود را از رانندگان فعال خارج و به سمت خانه حرکت کردم. 

این راننده متعهد کاشانی با اشاره به اینکه صبح روز بعد طبق عادت هرروز صبح مشغول تمیز کردن ماشین شدم افزود: در حین تمیز کردن ماشین متوجه کیفی قدیمی شدم که ظاهری فرسوده داشت و مقدار قابل‌توجهی طلا در آن بود و پس از بررسی مسافران روز قبل متوجه شدم این کیف متعلق به آخرین مسافری بود که به مقصد رساندم. 

قاسمیان نیاسر تصریح کرد: زمانی که کیف را نشان آن خانم دادم، منقلب شد و با ارائه نشانی صحیح تمامی طلاهای موجود، کیف را به ایشان تحویل دادم و آن خانم دلیل قرار دادن طلاها در کیف را فروش برای حل مشکل فرزندش عنوان کرد. 

وی با اشاره به اینکه ارزش طلاهای آن کیف به ۶۰ میلیون تومان می‌رسید، ابراز کرد: به‌هرحال هر انسانی حجم زیاد طلا را ببیند وسوسه می‌شود؛ اما من با خود گفتم که درنهایت مشخص می‌شود که این کیف در ماشین من جامانده بود و در هرزمانی که باشد این کار من آشکارشده و تنها روسیاهی به زغال می‌ماند.