مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: مصرف سوخت بنزین در استان اصفهان تا پایان مرداد امسال با رشد ۵.۸۵ درصدی نسبت به پارسال به بیش از ۸۸۳ میلیون و ۲۵۸ هزار لیتر رسید.

حسین صادقیان در گفتگو با ایمنا با اشاره به اینکه تا پایان مرداد امسال در استان اصفهان ۸۸۳ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف شده است، اظهار داشت: مصرف بنزین استان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸۵ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، طی پنج ماه سال گذشته ۸۳۴ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۷۲۶ لیتر بنزین در اصفهان مصرف شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز در مدت مذکور در استان ۸.۶۹ درصد افزایش یافته و به یک میلیارد و ۵۳ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ لیتر رسیده است، اظهار داشت: میزان مصرف گازوئیل مصرفی طی پنج ماه نخست سال گذشته ۹۶۸ میلیون و ۹۸۵ هزار لیتر بود.

وی  گفت: میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۴۱.۵۶ و ۳۰.۲۷ درصد کاهش یافت.

صادقیان اضافه کرد: مصرف نفت سفید در این مدت در استان اصفهان به ۳ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۵۰۰ لیتر و مصرف نفت کوره (مازوت) به ۱۱ میلیون و ۵۰۳ هزار لیتر کاهش یافت.