بامداد امروز دوشنبه به دلیل بسته شدن باند فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) ۶ پرواز به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان دایورت و به زمین نشستند.

به گزارش ایمنا ، به دلیل بسته شدن باند فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) پروازهای شرکت های آگین درمسیر آنتن به فرودگاه امام، اطلس درمسیر استانبول به فرودگاه امام، قطری در مسیر دوحه به فرودگاه امام، اتحاد در مسیر ابوظبی به فرودگاه امام، ترکیش در مسیر استانبول به فرودگاه امام، آتا در مسیر استانبول به فرودگاه امام از ساعت ۴:۳۰ تا ۵ صبح امروز دوشنبه به فرودگاه اصفهان دایورت و در فرودگاه بین المللی شهیدبهشتی اصفهان به زمین نشستند.

بنابر این گزارش، پس از رفع مشکل و باز شدن باند فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) پرواز آتا در ساعت ۶:۱۰، پرواز ترکیش در ساعت ۶:۵۰، پرواز اتحاد در ساعت ۷:۱۰ و پرواز اطلس در ساعت ۷:۱۵ فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان را ترک کردند.