رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: وراث از امروز با در دست داشتن اطلاعات سه جلدی متوفیان و گواهی اصل وراثت می‌توانند به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند.

به گزارش میزان، میر علی اشرف پوری حسینی در خصوص زمان تعیین شده برای ورود وراث متوفیان به سامانه سهام عدالت گفت: وراث می‌توانند از امروز با در دست داشتن اطلاعات سه جلدی متوفیان و گواهی اصل وراثت به سامانه سهام عدالت مراجعه کننند.


وی در ادامه افزود: وراث و یا هر فرد دیگری که اطلاعات سه جلدی متوفیان را در اختیار داشته باشد می‌تواند به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده و صورتحساب دریافت کند و در صورت تمایل آورده سهام را افزایش دهد.


رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: وراث از امروز تا 12 روز آینده فرصت دارند تا با در دست داشتن اطلاعات متوفیان خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند و شماره شبای فرد متوفی را به سامانه سهام عدالت ارائه کنند.


پوری حسینی تصریح کرد: پس از ارائه شماره شبا توسط وراث سهام عدالت، سود به حساب فرد متوفی واریز شده و پس از تعیین انحصار وراثت سود به دست وراث خواهد رسید.