مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در غرب استان توسعه می‌یابد، گفت: برای نخستین بار در پنجاه سال اخیر گردشگری پایدار در غرب استان اصفهان رونق یافته است.
به گزارش تسنیم ، فریدون الهیاری با حضور جشن بزرگ ثبت ملی آثار تاریخی شهرستان چادگان در منطقه چنارود اظهار داشت: غرب استان اصفهان که در دامنه‌های سلسله جبال سترگ زاگرس قرار گرفته و از آب و هوای بسیار خوبی برخوردار است از توان بالقوه فراوانی برای توسعه گردشگری برخوردار است.
وی افزود: در سال‌های گذشته متاسفانه از این توان بالقوه استفاده چندانی برای توسعه گردشگری منطقه بهره‌گیری نشده و حتی ایجاد دهکده تفریحی زاینده رود در این شهرستان نیز به توسعه پایدار گردشگری نینجامیده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: در سه سال گذشته تمامی توان خود را به کار بستیم تا از موهبت‌های طبیعی خداوندی در این منطقه بزرگ از یکسو و با حفاظت از آثار تاریخی ارزشمندی که در منطقه وجود دارد از سوی دیگر زمینه را برای توسعه همه جانبه گردشگری در غرب استان به گونه ائی که مردم از همه بخش‌های منطقه غرب از مواهب آن بهره‌مند شوند آغاز کنیم.
وی ادامه داد: هم اینک مسئولان و مردم تمامی شهرستاهای غرب استان بر این نکته واقفند که اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و دامداری نمی‌تواند به تنهائی رونق اقتصادی را در غرب استان اصفهان فراهم سازد، بنابراین برنامه‌های گسترده‌ای را در سه سال اخیر برای حفاظت از میراث فرهنگی، ترویج صنایع دستی و در نهایت توسعه گردشگری منطقه اجرا کرده ایم.
الهیاری خاطرنشان کرد: تاسیس انجمن‌های میراث فرهنگی در اکثر شهرستانهای غرب استان با حضور مسئولین و فرهیختگان منطقه، آغاز روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری منطقه اعم از تشویق بخش خصوصی و اعطاء مجوزهای ساخت مجتمع‌های گردشگری و همچنین ترویج و حمایت از صنایع دستی روستائی و عشایری منطقه در کنار ثبت ملی آثار تاریخی و آغاز نهضت مرمت آثار تاریخی غرب استان گوشه‌ای از فعالیت‌های اداره‌کل میراث فرهنگی در غرب استان است.
وی با اشاره به سایر برنامه‌های توسعه‌ای اداره‌کل میراث فرهنگی در غرب استان تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی اداره کل میراث فرهنگی استان جهت توسعه فرهنگی و اقتصادی غرب استان اصفهان حمایت از توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای بهره‌مندی تمامی مردم شهرنشین و روستانشین غرب استان اصفهان است.
مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان اضافه کرد: هم‌اینک در بسیاری از روستاهای خوش آب و هوای غرب استان اصفهان، شاهد تاسیس اقامتگاه‌های بومگردی هستیم، بگونه‌ای که روستائیان با بسط و گسترش فرهنگ بومی منطقه می‌توانند از طریق این اقامتگاه‌ها به بهره مندی اقتصادی دست یابند، بنابراین به اذعان بسیاری از کارشناسان توانستیم برای نخستین‌بار در پنجاه سال اخیر به رونق گردشگری پایدار در غرب استان اصفهان دست یابیم.