معاون سرمایه‌گذاری و طرح‌های اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۳۳۴ پروژه سرمایه‌گذاری اقامتی، پذیرایی، تفریحی در سراسر استان فعال است که با پایان یافتن عملیات ساخت این پروژه‌ها برای ۸۷۰۰ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می‌شود.
حمید امینی در گفت‌وگو با  تسنیم درباره روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در استان اظهار داشت: پروژه‌های تاسیسات گردشگری در استان اصفهان از روند روبه رشد سرمایه‌گذاری برخوردار شده است به طوری که در حال حاضر 334 پروژه سرمایه گذاری اقامتی، پذیرایی، تفریحی در سراسر استان فعال است.
وی با بیان اینکه با پایان یافتن عملیات ساخت این پروژه‌ها برای 8700 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می‌شود، افزود: با عنایت به سیاست ادارۀ کل میراث فرهنگی استان اصفهان، تلاش داریم تا گردشگری را از یکسو به‌صورت متوازن در پهنۀ استان گسترش دهیم.
معاون سرمایه‌گذاری و طرح‌های اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌ویژه سرمایه‌گذاری بومی، آنان را تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان کنیم.
وی با اشاره به روند ساخت هتل در استان نیز بیان کرد: تعداد هتل‌های در حال ساخت استان 89 هتل در درجات و ستاره‌های مختلف بوده که با همکاری بیشتر دستگاه‌ها و ادارات مرتبط برای به نتیجه رسیدن این واحدها در زمان مطلوب بسیار موثر است.