مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان گفت: به دلیل بسته شدن باند فرودگاه امام خمینی(ره) ۶ پرواز خارجی این فرودگاه در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.
حسن امجدی در گفت‌وگو با  تسنیم با اشاره به بسته شدن باند فرودگاه امام (ره) اظهار داشت: پروازهای شرکت‌های آگین در مسیر آتن به فرودگاه امام(ره)، اطلس در مسیر استانبول به فرودگاه امام (ره)، قطری در مسیر دوحه به فرودگاه امام(ره)، اتحاد در مسیر ابوظبی به فرودگاه امام (ره)، ترکیش در مسیر استانبول به فرودگاه امام(ره)، آتا در مسیر استانبول به فرودگاه امام(ره) از ساعت 4:30 تا 5 صبح به فرودگاه اصفهان دایورت و در فرودگاه بین‌المللی شهیدبهشتی اصفهان به زمین نشستند.
وی افزود: پس از رفع مشکل و باز شدن باند فرودگاه حضرت امام (ره) پرواز آتا در ساعت 06:10، پرواز ترکیش در ساعت 6:50، پرواز اتحاد در ساعت 07:10و پرواز اطلس فرودگاه را در ساعت 07:15 فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان را ترک  کردند.
مدیر کل فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان بیان کرد: پرواز قطری نیز در ساعت 07:45 و پرواز آگین در ساعت 08:20 فرودگاه شهید بهشتی را به مقصد خود ترک کردند.