مدیر مرکز معاینه فنی خودروی شهرداری اصفهان گفت: داشتن برچسب معاینه فنی برای سرویس مدارس ضروری است و در صورتی که این خودروها معاینه فنی نداشته باشند، کارت شهری آنها تمدید نمی شود.

جمشید جمشیدیان در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: تاکسی های سرویس مدرسه جزء خودروهای عمومی محسوب می شوند و برهمین اساس خودروهای کمتر از ۱۰ سال، باید هر ۶ ماه یکبار و خودروهای بالاتر از ۱۰ سال هر ۳ ماه یکبار به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کنند.

وی ادامه داد: داشتن برچسب معاینه فنی برای سرویس مدارس ضروری است و در صورتی که این خودروها معاینه فنی نداشته باشند، کارت شهری آن ها تمدید نمی شود.

مدیر مرکز معاینه فنی خودروی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در معاینه فنی تاکید بر روی خودروهای گازسوز است، عنوان کرد: سختگیری زیادی به خصوص در مورد خودروهایی که گاز «LPG» یا گاز مایع مصرف می کنند اعمال می شود و هیچ یک از خودروهای حمل و نقل دانش آموزی حق استفاده از گاز «LPG» را در وسیله نقلیه خود ندارند.

وی افزود: در معاینه فنی علاوه بر بازدید ظاهری خودرو، اگر خودرو دوگانه «CNG»، بنزین سوز بوده و سن آن بالاتر از ۶ سال باشد باید حتماً به مراکز تست هیدوراستاتیک مخزن مراجعه کند.

جمشیدیان با اعلام اینکه خودروهایی که از گاز «LPG» استفاده می کنند به طور کامل معاینه فنی دریافت نمی کنند، خاطرنشان کرد: خودروهای شخصی تا ۴ سال و خودروهای پلاک عمومی تا یکسال از معاینه فنی معاف هستند.