اصفهان زیبا: سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که شنیده شده آمریکا از برجام خارج شده است، ایران چه درکی از برجام بدون آمریکا دارد، اظهار کرد: همه اینها گمانه زنی و حدس و گمان است و باید صبر کرد و نهایتا تصمیمات را هیئت عالی نظارت بر برجام به هنگام می گیرد. 

وی با بیان اینکه سناریوهایی لازم دیده شده و آنچه لازم باشد اقدام می شود، ادامه داد: هیئت عالی نظارت تصمیمات لازم را درمورد برجام می گیرد و در این زمینه پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است.

 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی موفقیت برجام را منوط به رعایت تمامی تعهدات از سوی تمامی کشورهای متعهد دانست و گفت: در صورتی که کشوری از اجرای تعهدات خود کوتاهی کند و به هر دلیلی انجام ندهد باید تاوان و بهای سنگین عدم اجرای تعهدات خود را پرداخت کند؛ حال هر کشوری باشد.به گزارش ایرنا، قاسمی یادآور شد: همانگونه که قبلا بیان شده است ایران آغاز کننده نقض برجام نخواهد بود و البته در مقابل نقض برجام توسط هر کشور دیگر  عکس العمل های لازم را خواهد داشت و نقض برجام توسط دیگران را تحمل نخواهد کرد.  

وی تصریح کرد: برجام مکانیزم و موضوعیت خود را دارد و تمام تعهدات دو طرف در برجام دیده شده است و هرگونه اقدامی که مغایر با محتوای برجام باشد و یا نقض و یا بدعهدی، نهایت موضوع را در هیئت نظارت بر برجام پیگیری خواهیم کرد و این هیئت و مجموعه کشور برای تمامی شرایط و تمامی اتفاقاتی که می تواند اتفاق بیفتد برنامه ها و تدابیر لازم را اندیشه است و در صورتی که بخواهد چنین فرضیه هایی بیفتد با قاطعیت برخورد خواهد کرد. قاسمی افزود: موفقیت برجام منوط با رعایت تمامی تعهدات از سوی تمامی کشورها است در صورتی که کشوری از اجرای تعهدات خود کوتاهی کند و تعهدات خود را به هر دلیلی انجام ندهد باید تاوان و بهای سنگین عدم اجرای تعهدات خود را پرداخت کند و این می تواند آمریکا یا هر دولت دیگری باشد. 

وی ادامه داد: ایران آغازکننده نقض برجام نخواهد بود؛ البته در مقابل نقض برجام توسط هر کشوری عکس العمل خواهد داشت و نقص برجام را تحمل نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه گفت: اجرای موفقیت آمیز برجام منوط به متعهد ماندن و اجرای دقیق تعهدات توسط تمامی کشورهاست؛ لذا هر کدام از کشورها که نتوانند یا نخواهند تعهدات خود را اجرا کنند حتما با خسارت جبران ناپذیری مواجه می شوند. قاسمی افزود: نهایتا برجام مکانیزم و ضوابط و موضوعیت خود را دارد و تمام تعهدات طرفین در چهارچوب برجام دیده شده و هر اقدامی که مغایر با محتوای برجام باشد ما در نهایت موضوع را در هیئت عالی نظارت بر اجرای برجام پیگیری خواهیم کرد و این هیئت و مجموعه کشور برای تمامی شرایط و تمامی اتفاقات برنامه و سناریو و ترتیبات لازم را اندیشیده و در صورتی که چنین فرضیه هایی که مطرح می شود اتفاق بیفتد، قاطعانه برخورد خواهد کرد. 

وی ادامه داد: ما منتظر خواهیم بود و رصد خواهیم کرد و هیئت عالی نظارت بر برجام هر گونه تصمیم گیری را مورد بحث قرار خواهد داد و اقدام متقاضی را اتخاذ و اجرا می‌کند. سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: در مورد بحث اتهام تروریسم به ایران توسط دولت آمریکا، بحث جدیدی توسط آمریکا به خصوص در دولت جدید این کشور نیست که تصور می‌کنند همه موضوعات را می توانند به عنوان بخشی از اقلام تجاری قلمداد و به نام تروریسم وارد بده و بستان سیاسی کرد و با ایجاد نگرانی و اتهام تروریسم به ایران از دیگر کشورها امتیاز بیشتری بگیرد.