عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فروش ارزان پوشاک خارجی به قیمت نابودی صنعت نساجی تمام می‌شود، گفت: صنعت نساجی پا به پای صنعت کفش درآستانه تعطیلی قرار گرفته است.

به گزارش ایمنا سیدناصرموسوی لارگانی درباره وضعیت صنعت نساجی درکشور، بیان داشت: با توجه به قدرت اقتصادی شهروندان مشخص است که کیفیت پوشاک ملاک  اول نیست، بلکه هم اکنون ارزانی برای خرید پوشاک در اولویت قرارگرفته که این امر نمی تواند خبرخوبی برای صنعت پوشاک باشد.

وی با بیان اینکه فروش ارزان قیمت پوشاک خارجی به قیمت نابودی صنعت نساجی تمام می شود، تصریح کرد: صنعت نساجی پا به پای صنعت کفش درآستانه تعطیلی قرارگرفته است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: ورود پوشاک های قاچاق و واردات بی رویه، تولیدکنندگان را در این عرصه با چالش جدی روبرو کرده است، بنابراین دولت دوازدهم باید با ورود قاطع پوشاک قاچاق را  از مسیر تولیدحذف کند.

وی ادامه داد: اگردولت تدابیر ویژه ای برای سرپاشدن صنعت نساجی تدارک نبیند،تولیدکننده دراین عرصه بیش از پیش  متضرر می‌شود و این در حالیست که صنعتگران در صنعت نساجی با 9 درصد ارزش افزوده و مالیات در شرایطی ملزم به پرداخت هستند که باید در کنار آن  هزینه های جاری آب، برق و گاز  را نیز در  دستورکار قرار دهند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه هزینه های بالا، صنعتگر نساجی  را از دور رقابت در بازارخارج می کند، تصریح کرد: شمارش معکوس برای خاموشی شمع صنعت نساجی با حمایت از  تولید داخلی  پر فروغ شود.

وی با بیان اینکه مبنای تشکیل فراکسیون حمایت از  صنعت نساجی مجلس برای حمایت از صنعت پردرآمد و اشتغال‌زا نساجی است، یادآورشد: واردات بی رویه منسوجات و قاچاق پوشاک،  صنعتگران نساجی را به سمت تعطیلی واحدهای  تولیدی متمایل کرده است.