در این مطلب به شما آموزش می دهیم که چطور جام های سفره هفت سین را به راحتی با گلبرگ های گل های پارچه ای تزئین کنید.
برای تزیین این جام گلبرگ های چیپسی و مروارید لپه ای و نوار قیطانی  و چسب 321 یا حرارتی می توانید استفاده کنید.
در ابتدا گل را از کاسبرگ خود جدا کرده و گلبرگ ها را نیز از یکدیگر جدا کنید.
حال مطابق تصویر گلبرگ ها را روی جام بچسبانید.

این مرحله طبق سلیقه خودتان است که حالت گلبرگ ها به چه صورت قرار گیرد. اما توجه کنید که ردیف بعدی گلبرگ ها مابین گلبرگ های ردیف قبل قرار گیرد.

از قسمت پایین شروع کنید نوار را بچسبانید.


و در پایان نیز از مروارید های لپه ای برای تزئین استفاده کنید.