به گزارش خبرگزاری ایمنا اصغرسلیمی درباره ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا، اظهار داشت: ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمندکاهش هزینه تولید است تا کشاورز  بتواند محصول را همسو با نرخ جهانی در عرصه جهانی عرضه کند.وی با بیان اینکه ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا راهکاری برای حذف دلالان در چرخه تولید به شمار می آید، تصریح کرد: تعادل بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا امکان پذیر است البته به شرطی که دولت ابزارهای حمایتی برای کاهش هزینه تولید را در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای کشاورز ترسیم کند.
 نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه تداوم تولید در محصولات کشاورزی حلقه جدانشدنی ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا به شمار می آید، تصریح کرد: انبارداری و نگهداری محصول نیز از دیگر محورهای است که در ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا باید مدنظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند کاهش هزینه تولید برای  همسو شدن با نرخ های بازار جهانی کشاورزی است، یادآورشد: توسعه ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا راهکاری برای حمایت از تولید داخلی به شمار می آید.