رئیس دفتر سابق کالین پاول وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، با بیان اینکه سخنان ضد ایرانی رئیس جمهوری آمریکا بیشتر برای مصرف داخلی این کشور و طرفدارنش است، احتمال برخورد نظامی آمریکا را با ایران در خلیج فارس و سوریه ضعیف دانست.

 به گزارش ایرنا، سرهنگ «لری ویلکرسون» درباره سیاست نظامی دولت دونالد ترامپ در خلیج فارس و خاورمیانه گفت، هر چند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فردی غیر قابل پیش بینی است، اما تیم نظامی وی، راهبرد چرخش به سوی شرق آسیا و اقیانوس هند را ادامه خواهند داد.  وی افزود، با این حال به دلیل نفوذ لابی صهیونیستی در واشنگتن، حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه تداوم می یابد تا فشار نظامی علیه ایران ادامه یابد.  ویلکرسون در پاسخ به اینکه آیا تهدیدهای خصمانه دونالد ترامپ علیه تهران می تواند زمینه ساز اقدام نظامی در خلیج فارس شود، گفت: بیشتر گفته های رئیس جمهوری ترامپ، جنبه شعاری دارد و از منظر راهبردی بیشتر آنها اساسا سطحی است. از این رو به نظر من حرف های او کم و بیش شبیه حرف های رئیس جمهوری سابق ایران است که برای مصرف داخلی و طرفدارانش بیان می شد. برای همین لزوما حرف های ترامپ را همیشه نباید جدی انگاشت. دیپلمات پیشین آمریکایی درباره اعمال تحریک آمیز ناوگان آمریکا و انگلیس در تنگه هرمز و خلیج فارس گفت، به دلیل اینکه عملکرد نیروهای دریایی آمریکایی و ایرانی حرفه ای بوده است، احتمال برخورد نظامی در خلیج فارس میان نیروهای دریایی دو طرف ضعیف است. ویلکرسون تاکید کرد که راهبرد نظامی آمریکا تمرکز بر شمال شرق آسیا و اقیانوس هند است تا قدرت چین را مهار کند، با این حال دو عامل فشارهای اسرائیل و ادامه حمایت ایران از مقاومت فلسطینی، دولت آمریکا را ناگزیر به حضور نظامی در خلیج فارس و شرق مدیترانه خواهد کرد.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->