دکتر حمیدرضا شتابی در گفتگو با خبرنگار ایمنا افزود: از شروع طرح ستاد نوروزی دانشگاه ( 25 اسفند 1395 لغایت 11 فروردین 1396) در حوزه کمیته بهداشت و درمان ستاد هماهنگی خدمات سفر، اقدامات صورت پذیرفته است.وی اضافه کرد: در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی با 133 پایگاه فعال و 16 ایستگاه سلامت بالغ بر 50 هزار تماس هماهنگی تلفنی و بی سیم در سطح شهر اصفهان 10 هزار 15 مورد ماموریت امدادخواهی صورت گرفته است.
شتابی ادامه داد: از این بین حدود 3 هزار 179 مورد مصدومیت ناشی از حوادث ترافیکی و حدود 6 هزار 838 مورد نیز حوادث غیر ترافیکی بوده که متاسفانه 18 مورد نیز فوت ناشی از حوادث ترافیکی ثبت شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: همچنین در حوزه ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی نیز ضمن هماهنگی های نظارتی به صورت شبانه روزی بالغ بر 10 هزار 939 مکالمه در خصوص انتقال بیماران، اطلاع رسانی و هماهنگی بین مراکز درمانی مدیریت گردیده، ضمن اینکه بالغ بر 468 مورد مداخله نظارتی مانیتورینگ صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: با استقرار کارشناس بیماری های خاص هماهنگی در ارائه خدمات دیالیز به 123 مسافر و غیرمسافر انجام شده است.
شتابی تاکید کرد: در طی این هجده روز تعداد هزار 948 مورد خدمات به بیماران اورژانسی ارائه شد.