حسین اسدبیگی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره افزود: به طور کلی کودکانی که از مادر معتاد متولد می‌شوند و یا در خانه توسط والدین به آنها مواد یا داروهای ترک اعتیاد خورانده می‌شود و یا آنکه خودشان به صورت تصادفی اقدام به مصرف این مواد می‌کنند، «مسموم به موادمخدر» نامیده می‌شوند.وی تصریح کرد: در سال گذشته جلسات متعددی با وزارت بهداشت داشتیم و از آنها خواستیم در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها وقتی اطفال و نوزادان مسموم شده با موادمخدر و یا داروهای ترک اعتیاد مراجعه کردند، آنها را به اورژانس اجتماعی استان گزارش دهند تا همکاران ما مورد را بررسی کرده و در صورت نیاز اقدامات قضایی و قانونی را انجام دهند و با نظر قاضی برای آن نوزاد و یا کودک تعیین تکلیف شود که کفالت آن به بهزیستی سپرده شود یا با خانواده برخورد شود، این در حالی است که ممکن است مسمومیت تصادفی ایجاد شده باشد و با پیگیری، مساله فیصله پیدا کند.اسدبیگی ادامه داد: 533 نفر از مسموم شده ها از طریق مراکز درمانی به اورژانس اجتماعی گزارش داده شدند. این در حالی است که از این 780 نفر، 392 نفر دختر و 388 نفر پسر بودند.وی ادامه داد: در بین این 780 نفر، 384 نوزاد با مسمومیت با موادمخدر (معتاد) به دنیا آمده بودند. رییس اورژانس اجتماعی کشور ادامه داد: با دستور قضایی 281 نفر از این کودکان و نوزادان به بهزیستی ارجاع و تحویل داده شدند و 450 مورد آنها به خانواده بازگردانده شدند و کفالت 36 نفر آنها نیز به علت عدم صلاحیت والدین به اقوامشان واگذار شد و 13 مورد آنها نیز فوت شدند.اسدبیگی ادامه داد: البته بسیاری از آنهایی به بهزیستی تحویل داده می‌شوند. این در حالی است که به علت مراجعه متعدد والدین به قاضی، نهایتا قاضی برای آنها حکم برگشت به خانواده را صادر می‌کند و علت این امر آن است که یا خانواده متنبه شده یا قاضی به طور موقت کفالت کودک را به بهزیستی واگذار کرده تا خانواده وی اصلاح شوند.وی تصریح کرد: به همین دلیل قطعی نیست که از تعداد 281 نفر ،همگی آنها کاملا تحت نظر بهزیستی باشند، بلکه بسیاری از آنها به خانواده‌هایشان بازگردانده می‌شوند.اسدبیگی همچنین خاطرنشان کرد: ممکن بود تعداد کمی از نوزادان معتاد که از مادران معتاد متولد شده بودند، توسط مادرانشان که برخی از آنها کارتن خواب بودند، به فروش روند که با نظارت اورژانس اجتماعی از این مساله جلوگیری شد. اسدبیگی درخصوص آمارهای استانی کودکان مسموم با موادمخدر طی 9 ماهه سال 95 گفت: چهار استانی که بیشترین آمار نوزادان مسموم با موادمخدر را داشتند، به ترتیب تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان‌جنوبی بودند.