نادر آخوندی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: اواخر سال گذشته طرح ارائه بسته تشویقی به کسانی که عوارض خودرو خود را به موقع پرداخت کنند، اجرایی شد.
وی افزود: خوشبختانه این طرح با استقبال زیاد شهروندان روبرو شد به طوری که رشد تعداد وصولی عوارض خودرو در بهمن و اسفندماه 95 نسبت به مدت مشابه سال 94، رشد 89 درصدی داشته است و از لحاظ وصول مبلغ عوارض نیز با رشد 212 درصدی روبرو بودیم.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان ادامه داد: در این راستا با توجه به استقبال شهروندان طرح بسته تشویقی عوارض خودرو تا پایان خردادماه تمدید شد.
آخوندی اضافه کرد: بر این اساس کسانی که عوارض خود را به موقع پرداخت کنند، می توانند با 10 درصد عوارض خودرو خود، هدیه شارژ اصفهان کارت دریافت نمایند.
وی اظهارکرد: همچنین افرادی که بر هر دلیلی چندین سال عوارض خودرو خود را پرداخت نکردند معادل جریمه دیرکرد می توانند هدیه شارژ اصفهان کارت دریافت کنند، به عنوان مثال برای خودرویی که 2 سال عوارض آن پرداخت نشده و 10 هزار تومان جریمه صادر شده، به همین میزان اصفهان کارت راننده شارژ می شود، و اگر مراجعه کننده اصفهان کارت نداشته باشند، یک اصفهان کارت برای او صادر و سپس مبلغ مورد نظر شارژ می شود.