روزنامه شرق با انتشار این کاریکاتور و تیتر «رو به دوربین، پشت به واقعیت» گزارشی از نشست دیروز احمدی نژاد منتشر کرد.