به گزارش ایمنا ، زلزله‌ای در شهر مشهد احساس شده که قدرت آن 4.1 ریشتر و مرکز آن سفیدسنگ بوده است.
این زلزله در عمق 7 کیلومتری زمین رخ داده و ساعت دقیق آن 17:41:33 بوده است.
در گزارش مقدماتی این زلزله آمده است:
 بزرگی: 4.1
 محل وقوع: استان خراسان رضوی - حوالی سفید سنگ
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/01/18 17:41:33
طول جغرافیایی: 60.39
عرض جغرافیایی: 35.8
عمق زمین‌لرزه: 7 کیلومتر
 نزدیک‌ترین شهرها:
30 کیلومتری سفید سنگ (خراسان رضوی)
41 کیلومتری مزدآوند (خراسان رضوی)
42 کیلومتری نصراباد (خراسان رضوی)
 نزدیکترین مراکز استان:
92 کیلومتری مشهد
330 کیلومتری بجنورد