گروه تروریستی داعش مستندی تازه منتشر کرده است که موضوع آن روایت داستان‌هایی دربارۀ تروریست‌هایی است که خود را در نبردهای اخیر موصل منفجر کرده اند.
به گزارش العالم،داعش کوشیده است تا در مستند تازۀ خود – که حدود یک ساعت است – عناصر پا به سن گذاشته ای را که با استفاده از خودروهای بمب گذاری شده، خود را منفجر کرده اند مورد توجه قرار دهد.
پایگاه عربی 21 نوشته است: «بیشتر این تروریست ها پدران عناصر داعش هستند». این موضوع نشان می دهد که داعش تلاش دارد از بستگان عناصر خود به عنوان اهرم فشاری برای واداشتن آن ها به عملیات انتحاری استفاده کند.
داعش در مستند یادشده شماری از عملیات های انتحاری عناصرش را به تصویر کشیده و آنان را «نیروهای امیر المؤمنین» نامیده است.