استعفای محمد شریعتمداری و محمدعلی نجفی دو تن از مدیران ارشد دولت یازدهم که در اسفندماه گذشته ارائه شده بود، پذیرفته شد.
به گزارش فرارو، محمد شریعتمداری مسئولیت معاونت اجرایی و محمدعلی نجفی نیز سمت مشاور ریاست جمهوری را تاکنون عهده دار بوده اند. این دو مقام، اسفند ماه گذشته از سمت های خود در دولت استعفا داده بودند.
استعفای این دو مقام دولتی در راستای انتخابات ریاست جمهوری است. احتمالا نجفی و شریعتمداری فعالیت های انتخاباتی رییس جمهور را هدایت خواهند کرد.