به گزارش خبرنگار ایمنا، دقایقی پیش از پروژه هایی سازمان فاوا همچون راه اندازی ایستگاه های دائم GPS و تعدادی از نرم افزارها و امانه های کسب و کار شهری، مرکز داده جدید شهرداری و کیوسک اطلاع رسانی بهره برداری شد.
در این مراسم شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر، معاون برنامه ریزی و پژوهش فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان و خانواده شهدا حضور داشتند.