فصل انتخابات ریاست جمهوری که می‌شود از هر گوشه و کناری خبری درباره آمدن و نیامدن کاندیداها به گوش می‌رسد؛ کاندیداهایی با سودای ریاست بر پاستور و 4 سال زمامداری بازوی اجرایی کشور. از هر حزب و گروه و تشکلی خبرهایی منتشر می‌شود که همگی با معرفی کردن کاندیدا سعی در خودنمایی سیاسی برای یکی از مهم‌ترین انتخابات کشور دارند. خبرآنلاین در گزارشی «ترین» های انتخابات گذشته ریاست جمهوری را چنین معرفی کرده است.

جوان‌ترین و مسن‌ترین کاندیدای ریاست جمهوری
حسن غفوری فرد که برای اولین بار در سومین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1360 برگزار شد با داشتن 38 سال سن جوان‌ترین کاندیدا و سید محمد غرضی که در 72 سالگی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد، مسن‌ترین نامزد در این عرصه بوده است. در میان انتخابات گذشته ریاست جمهوری، انتخابات دوره ششم یعنی خرداد 72 با مشارکت 50.5 درصدی مردم کمترین میزان مشارکت را داشته و انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد سال 88 با مشارکت 85 درصدی مردم در صدر میزان مشارکت در میان انتخابات ریاست جمهوری است. دولت دوم یعنی دولت محمدعلی رجایی با عمری دوماهه (از مرداد 1360 تا مهرماه همان سال) کوتاه‌ترین دولت بعد از انقلاب بوده و دولت اول هم به ریاست بنی‌صدر هم با عمری دوساله (58 تا 60) بعد از دولت شهید رجایی کوتاه‌مدت‌ترین دولت از میان دولت‌های بعد از انقلاب بوده است. دیگر دولت‌های شکل‌گرفته، بر اساس قانون اساسی عمر چهارساله داشته‌اند.

صف طویل کاندیداها در اولین انتخابات ریاست جمهوری
بیشترین تعداد نامزدهای نهایی واردشده به صحنه انتخابات، 96 نفر در اولین دوره بوده که بعدازآن انتخابات سال 80 با 10 نامزد در رتبه دوم بیشترین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را داشته است. در مقابل، کمترین نامزدهای نهایی در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد که پنجمین دوره با 2 نامزد برگزار شد. در میان 7 رئیس‌جمهور منتخب گذشته در یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با کسب 95% از آرای مأخوذه بیشترین میزان آراء را در دوره سوم و حجت‌الاسلام حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با 51 درصد از آرای مأخوذه کمترین میزان آراء را نسبت به سایر رؤسای جمهوری ایران کسب کرده‌اند.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

 

کاندیداتوری 7 روحانی در یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری
در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته، از میان نامزدهای نهایی (به‌استثنای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با حضور 96 کاندیدا برگزار شد) 7 نامزد روحانی بوده‌اند. موتلفه اسلامی فعال‌ترین حزب در عرصه معرفی کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری بوده است. به‌غیراز روسای جمهوری که دوره ریاست‌جمهوری‌شان تمدید شد، علی‌اکبر پرورش، عباس شیبانی، سید رضا زواره‌ای، احمد توکلی، محمدباقر قالیباف، عبدالله جاسبی، حسن غفوری فرد، محمود کاشانی و محسن رضایی چهره‌هایی هستند که هرکدام دو بار در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده و مغلوب شده‌اند. آیت‌الله هاشمی تنها چهره‌ای است که سه دوره در این انتخابات شرکت کرده و دو بار پیروز میدان انتخابات بوده است.