محمد غرضی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد نامزد شدن احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: من از یک سال پیش هم گفته بودم که امیدوارم ایشان در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کنند تا مشخص شود وزن سیاسی‌شان چقدر است؛ بنابراین حضورشان در انتخابات به نظر من مفید است. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشید که نسل فعلی به‌خوبی این افراد و طیفشان را می‌شناسند اما چند سال دیگر وقتی این نسل برود، امثال احمدی‌نژاد بلای جان کشور و نظام می‌شوند. غرضی ادامه داد: احمدی‌نژاد با تمام توان ضد معتمدان ملت قیام کرده است و سعی دارد خود را به‌عنوان جایگزین نظام معرفی کند. به نظر من کسانی که اختلافات در کشور را عمیق‌تر می‌کنند، تیر دشمنان را تیز می‌کنند و احمدی‌نژاد از همین گروه است.