به گزارش ایمنا، سپاهان و گسترش فولاد تاکنون هفت بار در لیگ برتر رو در روی هم قرار گرفته‌اند که سه برد برای سپاهان، 2 برد برای گسترش فولاد و 2 تساوی حاصل کار 2 تیم بوده است.
در هفت دیدار گذشته، 16 گل به ثبت رسیده است که 10 گل سهم سپاهان و 6 گل سهم گسترش فولاد بوده است.
 آمار رویارویی‌های سپاهان و گسترش فولاد به شرح زیر است: