به گزارش خبرگزاری ایمنا مسعود میر محمد صادقی با اشاره به افزايش خروجی سد زاينده رود از شامگاه چهارشنبه، اظهار داشت: بر اساس تصمیمی که در جلسه ای با حضور مدیر کل مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود، نمایندگان استانداری و فرمانداری اصفهان، نمايندگان صنف کشاورزان غرب ومعتمدین کشاورزان گرفته شد، با توجه به بادهاي این مدت و گرمی هوا و به منظور حفظ باغ های غرب و شمال اصفهان خروجی سد زاینده رود از شامگاه 24 فروردین ماه افزایش یافت.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطر نشان کرد: میزان خروجی آب  از سد زاینده رود به درجه حرارت و وضعيت سد زاینده رود در روزهای آينده بستگی دارد و با توجه به بارش ها، درجه حرارت و ورودی های سد زاينده رود به صورت مقطعی و در بازه های زمانی معین این مقدار تعیین می شود.
وی درباره جاری بودن رودخانه تصریح کرد: پیش بينى می شود با توجه به میزان بارش ها و ورودی ها به  سد زاینده رود آب تا اواسط خرداد ماه جاری باشد.