عبدالرسول امامی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: عملیات احداث ادامه خیابان شهید داوودی حدفاصل خیابان میثم تا گرکان به طول 300 متر تکمیل شد.
وی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: آسفالت معابر فرعی به مساحت 89 هزار مترمربع برای تردد روان شهروندان با اعتبار 10 میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شد.
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان ادامه داد: زیرسازی آسفالت معابر فرعی منطقه به مساحت 34 هزار مترمربع با اعتبار 10 میلیارد و 200 میلیون ریال به پایان رسید.
امامی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه اضافه کرد: 10 میلیارد ریال اعتبار برای بازگشایی گلوگاهها و روان بخشی بافت محلات اختصاص داده شده است.