وزیر دفاع پیشین آمریکا گفت: هدف اولیه از طراحی «مادر تمام بمب‌ها» حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران بود.

به گزارش ایسنا، «لئون پانه‌تا» وزیر دفاع پیشین آمریکا در سال‌های 2011 تا 2013 درباره تشدید تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی هشدار داد و گفت: ما در اینجا، یک جنگ هسته‌ای محتمل را پیش روداریم که احتمالاً میلیون‌ها قربانی خواهد داشت. درنتیجه ما باید قدری مراقبت کنیم؛ بنابراین، واشنگتن باید از هرگونه اقدام بی‌محابا در قبال کره شمالی پرهیز کند. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به سؤالی درباره استفاده آمریکا از بزرگ‌ترین بمب خود، موسوم به مادر تمام بمب‌ها گفت: زمانی که من وزیر دفاع بودم ما در حال کار روی این سلاح بودیم. به‌طور صریح باید بگویم که این بمب در ابتدا برای هدف قرار دادن احتمالی تأسیسات غنی‌سازی زیرزمینی در ایران طراحی‌شده بود. این دغدغه ما بود. این‌یک سلاح مؤثر است. من آزمایش و تست آن را دیدم. این سلاح می‌تواند در زیرزمین نفوذ کند.