به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از روابط عمومی رجا، واگن های مسافری غزال از نوع ۴ تخته لوکس مجهز به سیستم های صوتی و تصویری دارای تهویه مطبوع هستند که در سال ۱۳۸۳ وارد کشور شده اند.
واگن های مسافری غزال یاد شده هم اکنون در مسیرهای تهران-بندرعباس، مشهد-اصفهان و بالعکس فعال هستند.
این واگن ها بعد از خریداری شدن در سال ۱۳۸۳ طی قراردادی به شرکت وانیاریل واگذار شده بود که به دلیل عدم تحقق و اجرای تعهدات قرارداد توسط شرکت یاد شده، با رعایت و انجام کلیه روال قانونی به ناوگان رجا پیوسته و اضافه شده است.