وزیر امور خارجه کشورمان در راس یک هیات سیاسی و اقتصادی عازم ترکمنستان شد.
 به گزارش تسنیم، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در راس یک هیات سیاسی و اقتصادی عازم ترکمنستان شد.
دیدار با مقامات ارشد این کشور و برگزاری نشست مشترک اقتصادی میان تجار دو کشور از برنامه‌های اصلی این سفر است.