نادر آخوندی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: کسانی که عوارض را به موقع پرداخت می کنند، می توانند با 10 درصد عوارض خودرو خود، هدیه شارژ اصفهان کارت دریافت کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه عدم پرداخت به موقع عوارض خودرو مشمول جریمه 2 درصدی ماهانه می شود، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان، پس از مراجعه شهروندان به شهرداری برای پرداخت عوارض خودرو، میزان جریمه تاخیر پرداخت عوارض آنها محاسبه و در  اصفهان کارت آنها شارژ می شود.
وی ادامه داد: شهروندان می توانند از خدمات این کارت در اتوبوس، قطارشهری، پارکینگ ها ، مراکز تفریحی و سایر مراکزی که در شهر اصفهان به اصفهان کارت مجهز شده است، استفاده کنند.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان افزود: اصفهان کارت بستگی به میزان جریمه عدم پرداخت عوارض شارژ می شود، به عنوان مثال برای خودرویی که دو سال عوارض آن پرداخت نشده، پس از پرداخت اصل مبلغ عوارض و میزان جرایم، 10 هزار تومان جریمه صادر شده که به همین میزان اصفهان کارت راننده شارژ می شود و اگر مراجعه کننده اصفهان کارت نداشته باشند، یک اصفهان کارت برای او صادر و سپس مبلغ مورد نظر شارژ می شود.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند از طریق تماس با سامانه مردمی 137 شهرداری اصفهان، اطلاعات بیشتری در رابطه با بسته تشویقی عوارض خودرو دریافت کنند.