به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از گمرک ایران، این محموله ترانزیت خارجی حامل ۱۱ دستگاه واگن حامل کالای سیب زمینی از مبدا کشور پاکستان بود که از مرز میرجاوه وارد کشور و در گمرک زاهدان تشریفات ترانزیت و ترانشیپمنت آن از واگن پاکستانی به واگن های روسی انجام گردید.بر اساس این گزارش مقصد کالای فوق که به وزن ۲۴۰۰۰۰ کیلوگرم است؛ کشور قزاقستان بوده که ازطریق خطوط ریلی به مرز سرخس ترانزیت گردید.
شایان ذکر است سرعت و امنیت در ارسال کالا و صرفه اقتصادی ازجمله امتیازات استفاده از خطوط ریلی است.