چهارم تا نهم اردیبهشت تمام سفرهای درون‌شهری با تپسی در اصفهان رایگان است.
روابط عمومی تپسی از آغاز طرح سفرهای رایگان تپسی از دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه خبر داد.
در این طرح که تا پایان روز جمعه 8 اردیبهشت ادامه خواهد داشت شهروندان اصفهانی با اپلیکیشن تاکسی آنلاین تپسی (TAP30) می‌توانند تمام سفرهای درون‌شهری خود را به رایگان انجام دهند.
میلاد منشی پور، مدیر عامل تپسی در اصفهان هدف از اجرای این طرح را آشنایی بیشتر شهروندان اصفهانی با سامانه درخواست خودرو تپسی عنوان کرد و افزود: پیش از این طرح جمعه رایگان را در تهران اجرا کردیم که با استقبال بی‌سابقه شهروندان تهرانی مواجه شد.
مدیر عامل تپسی در اصفهان اظهارکرد:هفته‌ی رایگان اصفهان را بنا داشتیم در هفته‌ی اول آغاز به‌کار تپسی در اصفهان اجرا کنیم اما در نهایت با توجه به تصمیم هیئت مدیره مقرر شد این طرح را همزمان با هفته‌ی نکوداشت اصفهان اجرا کنیم.