اصفهان امروز: در دنياي امروز دیدگاه‌های سلامت چشم‌اندازی وسیع‌تر يافته و به انتظارات غیرپزشکی توجه ویژه‌ای شده است. ازاین‌رو رشد انتظارات و توجه مردم نسبت به ايمني، كيفيت و عدالت، گرایش جهت ايجاد نظام سلامت پاسخگو در برابر عملكرد را افزايش داده است.
قرار دادن موضوع عدالت در تدوين اهداف و چهارچوب تحليلي نظام‌های سلامت نه‌تنها با راهبردهایی كه بیانگر تعهد به عدالت است قابل توجيه است بلكه شواهد بيانگر اين است كه افراد در جوامع مختلف نيز اولويت بالايي به موضوع عدالت و فراگیری می‌دهند.
اگرچه در سال‌های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نظام سلامت توانسته  بود با استفاده از راهبرد مراقبت‌های بهداشتي اوليه به پیشرفت‌های چشم‌گیری در سطح كلي سلامت مردم و بالا رفتن شاخص‌های مربوط به آن برسد، اما همچنان يكي از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران، برقراري عدالت در سلامت و دسترسي همگانی به خدمات سلامتي است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به‌عنوان متولي سلامت در کشور و به تبعیت آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان عنايت به وظايف و مأموریت‌های کلي و اسناد بالادستي به‌ویژه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست‌های كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري، مواد قانوني مرتبط با سلامت در برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های دولت يازدهم و تأکید و ابرام ویژه رئیس‌جمهور، اجراي برنامه تحول سلامت را پس از يک مرحله مطالعاتي شش‌ماهه از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ آغاز کرد.
تحول در نظام سلامت با سه رويکرد حفاظت مالي از مردم، ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات سلامت و نيز ارتقاي کيفيت خدمات اجرا شد تا به‌تدریج با همكاري خدمت گذاران عرصه سلامت شاهد تحقق سیاست‌های كلي رهبري و ارتقاي مورد انتظار در نظام سلامت کشور باشيم.  سیاست‌های كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري به همگاني ساختن بيمه پايه درمان و پوشش کامل نيازهاي پايه درمان توسط بیمه‌ها براي آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تأکید ویژه‌ای داشته و دارد تا آنجا که بيمار جز رنجِ بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد. در این راستا با توجه ویژه رئیس‌جمهور محترم طرح تحول سلامت با تقدم بخش درمان و با اهداف چندگانه به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت کلید خورد .
اهداف موردنظر طرح عبارت بودند از :
افزايش پاسخگویی نظام سلامت
کاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم:کاهش درصد خانوارهايي كه بخاطردريافت خدمات سلامت دچار هزینه‌های كمرشكن شده‌اند
بهبود پي آمده‌ای بيماران اورژانسي: ارتقا و توسعه اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس هوایی و  ترویج زايمان طبيعي.  درنهایت طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان شامل هشت بسته اجرايي از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ کلید خورد و اینک در آستانه سه‌سالگی این طرح بزرگ خدمات اجتماعی ، شاهد بهره‌مندی مردم عزیز میهن اسلامی و هم استانی‌های شریف از خدمات آن هستیم. این هشت بسته عبارت‌اند از:
1/کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بیمارستان‌های دولتي: تمامي بيماران داراي بيمه پايه سلامت ساكن در شهرها كه در بیمارستان‌های دولتي بستري می‌شوند تنها ۶ درصد از كل صورتحساب بيمارستان را پرداخت می‌کنند و بيماران روستايي، عشاير و ساکنان شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر كه از طريق نظام ارجاع به بیمارستان‌های دولتي مراجعه می‌کنند سه درصد هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنند.  همچنين برای اولین بار در کشور و جهت رفاه حال عموم بیماران و خانواده‌هایشان ، بيماران و يا همراهان آنها براي تهيه دارو، خدمات آزمايشگاهي و تصويربرداري و ساير ملزومات و تجهیزات پزشکي به بيرون از بيمارستان ارجاع داده نمی‌شوند.
2/ حمايت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم و کمتر برخوردار استان اصفهان: ماندگاري پزشکان عمومي و متخصص در مناطق محروم یکی ديگر از بسته‌های خدمتي طرح تحول نظام سلامت است تا مناطق محروم کشور معضل کمبود پزشک نداشته باشند و مردم اين مناطق ناچار نباشند براي انجام امور درماني خود، حتی‌المقدور با زحمت و مشقت به شهر ديگري مراجعه کنند. هدف از اجراي اين بسته، همچنین حذف زيرميزي و پرداخت علی نامتعارف در مناطق محروم و افزايش دسترسي مردم به خدمات تخصصي و عمومي است تا بيماران مناطق محروم بتوانند اغلب خدمات درماني موردنیاز خود را از نزدیک‌ترین مکان محل سکونت خود دريافت کنند.
3/حضور پزشكان متخصص مقيم در بیمارستان‌های دولتي استان: حضور پزشك متخصص داخلي، طب اورژانس، اطفال، جراحي عمومي، زنان و زايمان، بيهوشي مقيم اتاق عمل، ارتوپدي، قلب و عروق و هر متخصص ديگر به تشخيص بيمارستان( به‌صورت شبانه‌روزی در بیمارستان‌های دولتي امكان دسترسي مردم به پزشك متخصص براي بيماران اورژانسي را فراهم می‌کند. انجام به‌موقع معاينه و ويزيت بيماران، تعيين تکليف بيماران اورژانسي در نخستين فرصت و پاسخگويي به‌موقع و به‌صورت ۲۴ ساعته در بیمارستان‌های دولتي، فعال بودن اتاق عمل در نوبت عصر و شب از ویژگی‌های اين بسته حمايتي است.
4/ بازسازی، بهسازی و ارتقای کيفيت هتلينگ در بیمارستان‌های دولتي: ارتقاي کیفيت خدمات بیمارستان‌ها از ديگر برنامه‌های طرح تحول سلامت است كه بر پايه آن چهره فيزیکي بیمارستان‌های دولتي مانند وضعيت اتاق‌ها، سرویس‌های بهداشتي و تخت‌های آسیب‌دیده بهسازي و نوسازي می‌شود و خدمات هتلينگ و سرویس‌های تغذيه و پرستاري ارتقا یافته است.
5/ ارتقاي کيفيت خدمات ويزيت در بیمارستان‌های دولتي: ارتقاي كيفيت ويزيت در بیمارستان‌های دولتي، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بسته ديگر طرح تحول سلامت است. اين طرح در ۵۶۰ بيمارستان كشور ازجمله ۳۴ بیمارستان تابعه دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان اجراشده و در اين طرح پزشكان متخصص، فوق تخصص و عمومي همكاري دارند. استانداردسازي خدمات ويزيت از طريق بهبود وضعيت كلينيكي و تجهيزات كلينيكي، استانداردسازي زمان ويزيت همكاران پزشك و توجه ویژه به معاينات باليني ازجمله استانداردهاي اين طرح است. اجتناب از انجام تست‌های پاراكلينيكي بی‌مورد، جلوگيري از تكرار ویزیت‌های بی‌مورد و افزايش دسترسي مردم به پزشکان متخصص از ديگر دستاوردهاي اين طرح است.
6/ برنامه ترويج زايمان طبيعي: برنامه ترويج زايمان طبيعي باهدف ارتقاي سلامت مادر و نوزاد از اولين روز اجراي طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های کشور به اجرا درآمد. بر اساس اين برنامه، کليه بیمارستان‌ها ملزم به کاهش ميزان سزارين بدون دلیل خاص پزشکی می‌باشند. به‌منظور تشويق مادران به انجام زايمان طبيعي و کاهش پرداخت از جيب ايشان، زايمان طبيعي در تمامی بیمارستان‌های دولتي رايگان انجام می‌شود و بيمار هيچ هزينه ای بابت زايمان طبيعي پرداخت نمی‌نماید. به‌علاوه، به‌منظور حفظ حريم مادر و خوشایند سازی فرايند زايمان طبيعي براي مادر، بهینه‌سازی فضاي فيزیکی بخش‌های زايمان مدنظر قرارگرفته و با سرمایه‌گذاری ویژه در اغلب بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان شاهد افتتاح بلوک علی زایمان انفرادی با امکان حضور محترم در اتاق زایمانی هستیم. تشويق مراکز دولتي و ارائه‌دهندگان خدمت به فراهم‌سازی روش‌های کاهش درد زايمان شامل روش‌های دارويي و غیر دارویی از ديگر اقدامات انجام‌شده به شمار می‌رود. ترويج فرهنگ طبيعي بودن فرايند بارداري و زايمان با برگزاري کلاس‌های آمادگي براي زايمان براي مادران باردار ، برگزاری دوره‌های زایمانی مادران و توانمندسازي ارائه‌دهندگان خدمت از ديگر اقدامات انجام‌شده در برنامه ترويج زايمان طبيعي هست.
7/ برنامه حفاظت مالي از بيماران صعب‌العلاج، خاص و نيازمند: برنامه حفاظت مالي از بيماران صعب‌العلاج، خاص و نيازمند يكي ديگر از بسته‌های حمايتي طرح تحول نظام سلامت است. در اين برنامه بيماران مبتلابه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج تحت عنوان مشترک بیماری‌های ويژه تحت پوشش معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرارگرفته و هزینه‌های بالاي تشخيصي و درماني بيماري آنها که مشمول بيمه نمی‌باشند طبق بسته خدمتي تعیین‌شده تحت حمايت قرارگرفته است.
8/ راه‌اندازی اورژانس هوايي: يكي ديگر از برنامه‌های طرح تحول راه‌اندازی اورژانس هوايي است كه از نيمه مرداد ۱۳۹۳ با همکاری هوانیروز اصفهان اجرايي شد. اینک در مرحله نخست پايگاه اورژانس هوايي با همکاري هوانيروز و ارتش جمهوري اسلامي راه‌اندازی شده و در حال حاضر تا شعاع بالغ‌بر ۱۵۰ کيلومتري تحت پوشش اورژانس هوايي قرارگرفته و انتظار می‌رود كه مناطق باقی‌مانده طي يکي تا دو سال آينده نهايي شود و به‌سرعت ارتقا و توسعه يابد.
 طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس بند دوم سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری،که تأکید بر «تحقق رويكرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست‌هاي اجرايي و مقررات، با رعايت اولويت پيشگيري بر درمان و روزآمد نمودن برنامه‌هاي بهداشتي و درماني» دارد، طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در سراسر کشور و بالطبع در استان اصفهان کلید خورده است.
طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت باهدف گسترش عدالت در سلامت، ارتقاء کیفیت و فراگیری و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و رضایتمندی مردم اجرایی شد. ازجمله شاخص‌هایی که با اجرای این طرح ارتقاء خواهد یافت، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1/ کاهش مرگ‌ومیر مادر و کودک با بهره‌مندی رایگان از خدمات بهداشت مادر و کودک
2/ بهبود وضعیت سوءتغذیه در گروه‌های هدف شامل کودکان، دانش آموزان، دختران، مادران باردار و سالمندان از طریق ارائه خدمات مشاوره و مراقبت از رژیم غذایی
3/پیشگیری از بیماری‌های واگیر و مشکلات اولویت‌دار ازجمله بیماری‌های رفتاری و سل با ارائه خدمات بهداشتی
4/پيشگيري و كنترل بيماری‌هاي غیر واگیر ازجمله بیماری‌های قلبي عروقي، دیابت، چربي و فشارخون بالا
5/ بهبود وضعیت سلامت روان از طریق مداخلات مشاوره‌ای و درمانی
6/ کنترل آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد و رفتارهای پرخطر با بهره‌مندی رایگان از خدمات سلامت اجتماعی.
قابل‌ذکر است در این طرح مراکز بهداشتی درمانی  به «مراکز خدمات جامع سلامت » و پایگاه‌های بهداشتی به «پایگاه سلامت» تبدیل‌شده و 11 بسته خدمتی  از طریق این مراکز و پایگاه‌ها به عموم مردم ارائه می‌شود:
1/خدمات خود مراقبتی در محل عبادت، زندگی، کار، تحصیل، تفریح و ...
2/خدمات تشخیصی و شناسایی زودهنگام عوامل خطر و بیماری‌ها
3/خدمات ارزیابی، تشخیص و شروع درمان بیماری‌های مزمن و  بیماری‌های شایع و فصلی
4/خدمات مراقبت از سلامت مادران باردار و شیرده، کودک و نوجوان، جوان، میان‌سال و سالمند
5/خدمات مشاوره و مراقبت روان‌شناختی از جمعیت تحت پوشش
6/خدمات مشاوره و مراقبت از تغذیه سالم و فعالیت بدنی
7/خدمات مشاوره و مراقبت اجتماعی
8/خدمات حفظ و ارتقاء نظام مدیریت بیماری‌های واگیر
9/خدمات سلامت دهان و دندان
10/خدمات سلامت محیط و کار
11/خدمات سلامت در حوادث و بلایا
در همین راستا طی حرکتی جهادی و با همیاری همکاران نظام سلامت در سراسر استان و ایجاد شبکه فراگیر اینترانت و LAN در جای‌جای این استان پهناور ، در سال ۱۳۹۶ شاهد تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای تمامی هم استانی‌ها در سراسر استان خواهیم بود که خود اقدام بزرگی در ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تحول سلامت و ارتقای نظام بهداشتی درمانی کشور در آینده خواهد بود.
ازآنجاکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در نوع و نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم تحولات زیادی روی خواهد داد، مجموعه تدابیر، اقدامات و تلاش‌های صورت پذیرفته در این حوزه نویدبخش روزهای خوب وزندگی سالم‌تر و بانشاط‌تر و پرامیدتری برای مردم خوب این
سرزمین خواهد بود.